Äldre kartor

Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.

Data och resurser

Det finns inga data i detta dataset

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 23, 2017, 11:09 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 10:13 (UTC)
GUID https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/
Theme 36 VETENSKAP
URI https://data.kb.se/datasets/2014/06/kartor/