GTFS Sverige 2

GTFS data of all the planned public transport in Sweden.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa https://www.trafiklab.se/api/gtfs-sverige-2
Version 1
Senast uppdaterad Februari 19, 2017, 14:49 (UTC)
Skapad Februari 3, 2017, 14:19 (UTC)
Contact URI https://www.trafiklab.se/sites/default/files/dcat/contactpoint.rdf
Contact email mailto:support@trafiklab.se
Contact name Trafiklab
GUID https://www.trafiklab.se/sites/default/files/dcat/dataset-14435.rdf
Publisher URI https://www.trafiklab.se/sites/default/files/dcat/samtrafiken_publisher.rdf
Publisher URL http://samtrafiken.se
Publisher name Samtrafiken
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme 48 TRANSPORT
URI https://www.trafiklab.se/sites/default/files/dcat/dataset-14435.rdf