Riktvärdeangivelser för lantbruk, jord (åker och betesmark) 2014-2016

Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade lantbruksfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 29, 2017, 19:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/32
Frequency andra
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/57
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/57
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklareralantbruk.4.5b2cd9d412117246b8380002781.html