Stora skogsägares markinnehav (2015)

Data beskriver fastighetsinnehavet hos stora skogsägare. Skiktet innehåller geografiskt avgränsade fastigheter som ägs av markägare med ett innehav av mer än 1000 ha skog om de ingår någon av ägarkategorierna. Privata ägare (fysisk person) ingår inte. Skiktet baseras på information från fastighetsregistret (taxeringsuppgifter och digitala registerkartan) samt naturvårdsverkets fastighetsinformation (FIDOS). Underlaget kan användas för översiktlig planering och regional statistik. Kopplingar mellan taxerad markägare och enskilda fastigheter i kartan kan saknas varför underlaget inte ska användas för att söka ut eller kontakta berörda sakägare, då behövs en noggrannare fastighetsutredning.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 22:34 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:33 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
Contact email mailto:
Contact name Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c86be8fd-bad1-43b7-81bd-6ae7005c1974
Identifier SWEREF%99%TM
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c86be8fd-bad1-43b7-81bd-6ae7005c1974