Testpersonnummer

Nummer med sekelsiffror, dvs 12 tecken långt, som bara får användas i testmiljön aldrig i produktion. Nummer finns för åren 1890-2017. Nya testnummer läggs in i slutet av januari varje år.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 29, 2017, 19:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/148
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/147
Issued 2017-02-07
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme Befolkning och samhälle
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/147
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC