3 dataset hittades

Format: CSV Taggar: geologi

Filtrera resultat
  • Miljöövervakning grundvatten

    The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
  • Källor

    The dataset Springs contains information about over 2,000 freshwater springs (ie natural groundwater outflows ). Information includes location, spring type, discharge, akvifer...
  • Grundvattennivåer, tidsserier

    I datamängden redovisas information om platserna där grundvattennivån mäts inom SGUs grundvattennät. Syftet med grundvattennätet är att studera tidsmässiga variationer i...
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).