28 dataset hittades

Format: XML

Filtrera resultat
 • Utökad baskartering av alpina översilningskärr (7240)

  Länsstyrelsen Västerbotten och ArtDatabanken gjorde en utökad baskartering av alpina översilningskärr (annex I-naturtypen 7240) i fjällen i Västerbottens län. Syftet var att öka...
 • Fiskförekomster per län

  En sammanställning av förekomst av fisk per art och län.
 • Naturtyper och biotoper: Natura naturtypskarta

  Natura naturtypskartan beskriver utbredningen av naturtyper som ingår i EU:s Art- och habitatdirektivet, bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av andra naturtyper. Kodlistan och...
 • Svenska Marktäckedata

  Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor,...
 • Miljöövervakningsstationer för sötvatten, kust och hav samt badplatser

  Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning.
 • Värdefulla vatten

  En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
 • CadasterENV Sverige

  Projektet CadasterENV har haft syftet att skapa ett flerskaligt och multifunktionellt kartläggnings- och övervakningssystem för marktäcke (Land Cover) för stora områden av...
 • GTFS Sverige 2

  GTFS data of all the planned public transport in Sweden.
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa Samtrafiken...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • SL Närliggande hållplatser

  Hållplatser i Stockholms län nära en angiven geografisk position. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Hållplatser och linjer för bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av...
 • SL Reseplanerare 2

  Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen. Viktig...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafikenoch Trafikverket är avgångsinformation i...
 • SL Realtidsinformation 4

  Nytt API: Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. Detta API är den senaste versionen av SL Realtidsinformation 3. Vissa ändringar...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Realtidsinformation 3

  Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. I detta API kommer man åt Realtidsinformation via en metod. Dessutom, innehåller svaret...
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
 • Schema för bilförmånsberäkning

  Detta XML-schema avser struktur för nybilspriser som används vid beräkning av bilförmån
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).