Naturvårdsverket

Mer information

Fält Värde
last_sync 2017-04-20 08:35
last_sync_dcat_url https://sandbox.oppnadata.se/store/635/metadata/2?recursive=dcat
last_sync_hash ce0d633938e66017059da0a6f67bc068db24bd74