Naturvårdsverket

Mer information

Fält Värde
last_sync 2017-03-23 02:18
last_sync_dcat_url https://sandbox.oppnadata.se/store/635/metadata/2?recursive=dcat
last_sync_hash af72c48cd8ff827daf4f302aa3f4b767ebf4f4d5