Trafiklab

Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster.

Mer information

Fält Värde
last_sync 2017-04-20 08:32
last_sync_dcat_url https://sandbox.oppnadata.se/store/632/metadata/1?recursive=dcat
last_sync_hash a59dd07a54555d93b56671efd9c192e36c21d8e2